Liñas de investigación

 • Deseño e construción de bases de datos bibliográficas
 • Dispoñibilidade léxica
 • Elaboración e desenvolvemento de corpus e recursos lingüísticos
 • Ensino do español como lingua extranxeira
 • Estruturas sintácticas do español
 • Estudos contrastivos léxico-sintácticos
 • Fraseoloxía
 • Historiografía da lingüística
 • Lingüística computacional e tecnoloxías da lingua
 • Morfoloxía derivativa do español
 • O español falado en Galicia
 • Relacións entre léxico e gramática
 • Sintaxe histórica da cláusula e da oración