Oferta científica

  • Estudio clínico e experimental do desenrolo testicular. Novas perspectivas no tratamento.
  • Estudio epidemiolóxico, clínico e da ciruxía experimental na causticación esofáxica. Desenrolo de novas estratexias para o seu tratamento e prevención das secuelas.
  • Estudios poboacionais do estado nutricional e desenrolo (antropometría, composición corporal, bioquímica nutricional, factores de risco ateroxénico e enquisas dietéticas)
  • Pirámide Guía de alimentos
  • Planificación dietética.
  • Prevalencia de obesidad.
  • Prevalencia do asma nos nenos da poboación de Santiago e da sua área de influenza. Feitos desencadenantes do asma nos nenos. ¿Medran os nenos asmáticos tratados con corticosteroides inhalados?.
  • Programas de prevención e intervención nutricional.
  • Valoración da palatabilidade dos nutrientes e compoñentes funcionais dos alimentos.