Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

1999

  1. A mediofauna da ría de Vigo

    MARIA CELIA BESTEIRO RODRIGUEZ

1989

  1. A fauna intersticial da ría de Ferrol.

    MARIA CELIA BESTEIRO RODRIGUEZ

1988

  1. Fauna y flora bentónicas da Ría do Ferrol.

    VICTORIANO URGORRI CARRASCO