Oferta científica

  • Asesoramento no desenvolvemento de proxectos para as industrias pesqueiras.
  • Avaliación de comunidades bentónicas en fondos afectados por actividades antrópicas.
  • Avaliación de recursos mariños explotados en substratos sedimentarios
  • Control de procesos na industria pesqueira e da acuicultura
  • Estudos de impacto ambiental en fondos mariños rochosos e sedimentarios
  • Identificación de fauna mariña
  • Infraestructura de mostraxe en inmersión con escafandro autónomo
  • Peritaxe na industria pesqueira
  • Valoración e interpretación de informes técnicos nas industrias da pesca e acuicultura.