Liñas de investigación

 • Avaliación da idoneidade, aptitude e valoración dos productos pesqueiros.
 • Biodiversidade das costas de Galicia
 • Biodiversidade de Tardígrados mariños.
 • Desenvolvemento de novas presentacións a base de pescado
 • Efectos da complexidade e do tamaño das macroalgas nas súas comunidades epifaunais asociadas.
 • Efectos das macroalgas invasoras nas súas comunidades epifaunais asociadas.
 • Fauna intersticial ou meiofauna de substratos brandos das costas de Galicia: cartografía, faunística, autoecoloxía, taxinomía e relacións co medio ambiente.
 • Impacto das estruturas artificiais na Biodiversidade mariña
 • Invertebrados litorais, batiais e abisais: Taxonomía, Anatomía e Ecoloxía de Crustáceos Peracáridos, Equinodermos, Foramíferos, Nematodos e outros invertebrados
 • Invertebrados mariños exóticos e invasores
 • Malacoloxía litoral, batial e abisal: Taxonomía, Anatomía e Ecoloxía
 • Metodoloxía de mostraxe e de estudo da fauna mariña en inmersión con escafandro autónomo
 • Recursos marisqueiros de substratos brandos
 • Valoración de productos e subproductos pesqueiros.