Oferta científica

  • Diseño de estratexias de seguemento e control de plagas de lesmas e caracois
  • Disponibilidade dunha unidade de rexistro e seguemento de actividade animal para o estudo do efecto de factores ambientais bióticos e abióticos na actividade e comportamento dos animais (invertebrados)
  • Estatística aplicada á biodiversidade
  • Estudo do impacto de tratamentos agrícolas físicos e químicos na fauna do solo
  • Estudos taxonómicos, faunísticos e ecolóxicos de caracois, lesmas, miñocas e nematodos
  • Evaluación da diversidade e estado de conservación da fauna de insectos de áreas protexidas
  • Identificación de fauna e indicadores biolóxicos de aguas continentais
  • Uso de diatomeas para a avaliación da calidade da auga e o seguimento doscambios ambientais