Liñas de investigación

  • Biodiversidade e conservación do macrobentos das augas continentais
  • Efectos colaterais de plaguicidas na fauna do solo
  • Entomoloxía. Bioloxía, taxonomía, sistemática, bioxeografía, biodiversidade e conservación de Coleoptera e Trichoptera
  • Métodos de análise da diversidade biolóxica
  • Modelos de predicción de plagas e control de plagas
  • Patróns de biodiversidade, macroecoloxía e macroevolución
  • Rexistro e medida da actividade animal (invertebrados)
  • Taxonomía, faunística e ecoloxía de caracois, lesmas, miñocas e nematodos