Liñas de investigación

 • Biodiversidade e conservación do macrobentos das augas continentais
 • Efectos colaterais de plaguicidas na fauna do solo
 • Entomoloxía. Bioloxía, taxonomía, sistemática, bioxeografía, biodiversidade e conservación de Coleoptera e Trichoptera
 • Factores e procesos que afectan ás comunidades de diatomeas e a súa distribución
 • Métodos de análise da diversidade biolóxica
 • Modelos de predicción de plagas e control de plagas
 • Patróns de biodiversidade, macroecoloxía e macroevolución
 • Resposta dos ecosistemas acuáticos a os diferentes compoñentes do cambio global
 • Rexistro e medida da actividade animal (invertebrados)
 • Taxonomía, faunística e ecoloxía de caracois, lesmas, miñocas e nematodos
 • Uso de diatomeas para a avaliación da calidade da auga e o seguimento doscambios ambientais