Teses dirixidas (9) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2021

  1. Biología de la forma anádroma de la trucha común salmo trutta linnaeus,1758, en Galicia

    CABALLERO JAVIERRE, PABLO

    Dirixida por FERNANDO COBO GRADIN

2000

  1. Las larvas de los tricópteros de Galicia (Insecta Trichoptera )

    VIEIRA LANERO, RUFINO

    Dirixida por MARCOS ANDRES GONZALEZ GONZALEZ y FERNANDO COBO GRADIN