Liñas de investigación

  • Biodiversidade e conservación do macrobentos das augas continentais.
  • Bioloxía das augas doces.
  • Bioloxía e ecoloxía de peixes migradores
  • Control Biolóxico da Contaminación en Augas Continentais.
  • Ecoloxía da toxicidade de Cianobacterias de auga doce
  • Ecoloxía trófica de peixes de auga doce
  • Rehabilitación e restauración de ecosistemas acuáticos continentais.
  • Xestión da pesca continental.