Oferta científica

  • Análises limnolóxicas
  • Conservación y restauración dos ecosistemas acuáticos continentais.
  • Identificación de cianobacterias e cianotoxicidade
  • Monitorización da contaminación das augas continentais (Indicadores biolóxicos).
  • Xestión de poboacións de peixes de augas continentais.