Oferta científica

 • Análise citoxenético de animais domésticos
 • Análise xenético para a xestión dos recursos en especies piscícolas.
 • Asesoramiento xenético e estadístico
 • Asignación de paternidades e identificación xenética en cans, animais de producción animal e acuícola
 • Avaliación xenética de poboacións en especies con interese económico
 • Desenvolvemento de xenotecas
 • Detección molecular de enfermidades en aves
 • Illamento e caracterización de marcadores moleculares (RAPDs, AFLPs, microsatélites)
 • Servizo de análise de fragmentos
 • Servizo de Secuenciación
 • Sexaje xenético de aves
 • Trazabilidade xenealóxica e alimentaria