Liñas de investigación

  • Análise citoxenético e molecular do xenoma de peixes.
  • Mapas xenéticos de peixes
  • Mellora xenética de peixes: selección asistida por marcadores, identificación de QTLs, desenvolvemento de microarrays para selección.
  • Métodos de xenotipado
  • Xenética en Acuicultura
  • Xenética evolutiva de peixes.
  • Xenómica estructural e funcional de peixes
  • Xestión e conservación de recursos xenéticos de peixes.