Liñas de investigación

 • Aplicación das Ciencias da Terra á arqueoloxía
 • Avaliación de riscos da pintura mural galega
 • Biodeterioro e biorreceptividade de rochas graníticas
 • Bioxeoquímica de solos e humedais
 • Cambio ambiental no Holoceno: clima e actividade antrópica
 • Ciencia do Solo, educación superior e comunidade universitaria
 • Contaminación de solos e sedimentos
 • Desenvolvemento de metodoloxías non destructivas para o estudo do Patrimonio
 • Estudo, conservación e xestión de humedais
 • Paleoambiente, paleoclimatoloxía , paleovexetación e antropización
 • Patrimonio natural e cultural: monitorización bioclimática e cambio climático
 • Procesos de alteración e metodoloxías para a conservación do patrimonio
 • Solos de ambientes fríos
 • Vexetación e recursos fitoxenéticos. Análise e posta en valor
 • Xeoarqueoloxía
 • Xeomorfoloxía e Patrimonio: Patrimonio Natural/Cultural
 • Xeomorfoloxía litoral: evolución e herencia dos depósitos cuaternarios na costa