Oferta científica

 • Análise de metais e elementos traza
 • Análise de solos, sedimentos, residuos, plantas e augas
 • Asesoramento en intervencións arqueolóxicas
 • Asesoramento medioambiental e avaliación de recursos naturais (clima, solo, auga, paisaxe)
 • Asesoría e ensaios de tratamentos da pedra (limpeza, desinfección, hidrofugación, consolidación)
 • Caracterización de morteiros antiguos (dosificación,composición, estado de conservación).
 • Caracterización de rochas: análise petrográfico-mineralóxico, químico e físico (sistema poroso, propiedades hídricas e mecánicas, etc)
 • Estudio da colonización biolóxica e dos seus efectos sobre os monumentos
 • Estudio de pinturas murais (estratigrafías,análise de pigmentos, estado de conservación). Avaliación de riscos.
 • Estudio integral do estado de conservación de un monumento. Recomendacións de actuación
 • Estudios microclimáticos aplicados á conservación dos monumentos
 • Formación en ciencia do solo
 • Inventario e cartografía de solos