Oferta científica

  • Desenvolvemento de vectores plasmídicos de clonación de material xenético funcionais en bacterias lácticas.
  • Illamento e caracterización de bacterias lácticas de viños.
  • Manipulación xenética de bacterias lácticas con fins de utilización nos diversos sectores da industria de alimentos fermentados (enolóxica, cárnica, láctea, etc.).