Liñas de investigación

  • Desenvolvemento de novos compostos con actividade anti-tumoral
  • Illamento, identificación e caracterización tecnolóxica de bacterias lácticas de viños da DO Ribeira Sacra
  • Manipulación xenética de bacterias lácticas para a sua utilización como cultivos iniciadores de alimentos fermentados.