Oferta científica

  • Control sanitario de reproductores por métodos non destructivos
  • Desenvolvemento de vacinas para peixes. Ensaios de patoxenicidade e producción de antisoros.
  • Diagnóstico de patoloxías na Acuicultura marina e continental.
  • Diseño de novas ferramentas e asesoramento en estratexias para a prevención e control de patoloxías
  • Disponibilidade de secuenciador automático, Real-time PCR e Acuario.