Liñas de investigación

  • - Análise epidemiolóxica e epizootioloxica. - Desenvolvemento de novas estratexias de diagnóstico bacteriano e vírico. - Análise molecular de mecánismos de virulencia de patóxenos. - Desenvolvemento de métodos de prevención e control de patoloxias. -
  • Aplicación da xenómica e proteómica no estudio da interacción patóxeno-hospedeiro.
  • Patoloxía bacteriana e vírica na acuicultura: - Caracterización de patóxenos bacterianos e víricos de peixes e moluscos.
  • Transmisión e bioacumulación de virus entéricos nos moluscos.