Teses dirixidas (13) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2022

  1. Diagnosis, prevention and control of emerging and re-emerging diseases in aquaculture

    Torres Corral, Yolanda

    Dirixida por MARIA ISABEL SANTOS RODRIGUEZ

2008

  1. La microalga marina rhodomonas lens: optimizacion de las condiciones de cultivo e potencial biotecnologico

    Teixeira Gonçalves Coutinho Borges, Paula Isabel

    Dirixida por ANA MARIA OTERO CASAL