Optimización do valor nutritivo de microalgas mariñas para o enriquecemento e cultivo do rotífero "Brachionus plicatilis"

  1. Ferreira Novio , Martiña
Dirixida por:
  1. Ana Otero Director
  2. Jaime Fábregas Casal Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2007

Departamento:
  1. Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía

Tipo: Tese