Forschungslinien

 • Adecuación de Planta Piloto de Fermentación a procesos Biotecnolóxicos para a explotación de xenes clonados de plantas e de microorganismos.
 • Clonaxe de xenes car de orixe microbiano e de plantas para a producción industrial de poliisoprens
 • Clonaxe de xenes de plantas e microorganismos co interes biotecnoloxico e industrial
 • Histoloxía e estudo ultraestructural das plantas
 • Mellora xenética de levaduras e bacterias de interese industrial.
 • Uso de Plantas e microorganismos en Biorremediación
 • • Carbohidratos
 • • Conservación do xermoplasma da flora endémica ameazada
 • • Cultivo "in vitro". Micropropagación e rexeneración adventicia de vexetais e plantas transformadas
 • • Estructura das paredes celulares das plantas
 • • Fisioloxía poscolleita das froitas. Papel da parede celular
 • • Metabolismo secundario de plantas. Aillamiento e caracterización de metabolitos de interese fitosanitario
 • • Regulación do crecemento das plantas
 • • Regulación por factores apoplásticos das propiedades mecánicas das paredes celulares (extensibilidad) e tisulares (textura)
 • • Regulation da expresión xénica das enzimas apoplásticas