Oferta científica

  • Axudas a empresas do sector biotecnoloxico en procesos relacionados co clonaxe e explotacion de xenes/cepas industriais
  • Caracterización estructural e funcional de carbohidratos complexos mediante GLC-MS, FTIR e HPLC
  • • Análise de compostos fenólicos ceibes e asociados a carbohidratos complexos mediante GLC-MS, FTIR e HPLC
  • • Caracterización das propiedades mecánicas de mostras de orixen vexetal mediante ensaios de deformación e fractura
  • • Determinación de metabolitos secundarios de plantas con interese fitosanitario e optimización de súa producción en cultivo "in vitro".
  • • Micropropagación e rexeración de vexetais para estudios de conservación
  • • Utilización de glicanasas para a modificación controlada de carbohidratos complexos