Intimate Partner ViolenceThe Role of the Portuguese Provisional Suspension of Criminal Proceedings in Re-Entries into the Criminal Justice System

  1. Vieira Pinto, António Paulo
Dirixida por:
  1. José Ignacio Muñoz Barús Director
  2. Teresa Maria Salgado De Magalhaes Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2022

Departamento:
  1. Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría

Tipo: Tese

Resumo

A violencia nas relacións íntimas (VRI) é unha das formas máis comúns de crimes violentos na nosa sociedade. Por iso, é urxente comprender qual o impacto que a resposta xudicial ten un impacto sobre a reincidencia do ofensor. Através da analise da aplicacion do mecanismo da Suspensión Provisional de Procesos Penais (SPPP), realizamos un estudo retrospectivo baseado na análise dos casos de VRI, explotando casos que foron obxecto da SPPP. O presente estudo indica que a violencia pode diminuír despois do primeiro ingreso do presunto delincuente no SXP. O uso do SPPP pode constituír un mecanismo adecuado en VRI en determinadas circunstancias e non debe utilizarse como resposta xeneralizada a todas as situacións de VRI, xa que é necesario adaptalo ó caso concreto.