Intimate Partner ViolenceThe Role of the Portuguese Provisional Suspension of Criminal Proceedings in Re-Entries into the Criminal Justice System

  1. António Paulo Vieira Pinto
Supervised by:
  1. José Ignacio Muñoz Barús Director
  2. Teresa Maria Salgado De Magalhaes Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2022

Department:
  1. Department of Forensic Science, Pathological Anatomy, Gynaecology and Obstetrics and Paediatrics

Type: Thesis

Abstract

A violencia nas relacións íntimas (VRI) é unha das formas máis comúns de crimes violentos na nosa sociedade. Por iso, é urxente comprender qual o impacto que a resposta xudicial ten un impacto sobre a reincidencia do ofensor. Através da analise da aplicacion do mecanismo da Suspensión Provisional de Procesos Penais (SPPP), realizamos un estudo retrospectivo baseado na análise dos casos de VRI, explotando casos que foron obxecto da SPPP. O presente estudo indica que a violencia pode diminuír despois do primeiro ingreso do presunto delincuente no SXP. O uso do SPPP pode constituír un mecanismo adecuado en VRI en determinadas circunstancias e non debe utilizarse como resposta xeneralizada a todas as situacións de VRI, xa que é necesario adaptalo ó caso concreto.