Intimate Partner ViolenceThe Role of the Portuguese Provisional Suspension of Criminal Proceedings in Re-Entries into the Criminal Justice System

  1. Vieira Pinto, António Paulo
Dirigida por:
  1. José Ignacio Muñoz Barús Director
  2. Teresa Maria Salgado De Magalhaes Director/a

Universidad de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Año de defensa: 2022

Tipo: Tesis

Resumen

A violencia nas relacións íntimas (VRI) é unha das formas máis comúns de crimes violentos na nosa sociedade. Por iso, é urxente comprender qual o impacto que a resposta xudicial ten un impacto sobre a reincidencia do ofensor. Através da analise da aplicacion do mecanismo da Suspensión Provisional de Procesos Penais (SPPP), realizamos un estudo retrospectivo baseado na análise dos casos de VRI, explotando casos que foron obxecto da SPPP. O presente estudo indica que a violencia pode diminuír despois do primeiro ingreso do presunto delincuente no SXP. O uso do SPPP pode constituír un mecanismo adecuado en VRI en determinadas circunstancias e non debe utilizarse como resposta xeneralizada a todas as situacións de VRI, xa que é necesario adaptalo ó caso concreto.