Prophylaxis and topical treatment of infections associated to hearing aids and contact lenses

  1. María Vivero López
Dirixida por:
  1. Carmen Álvarez Lorenzo Director
  2. Ángel Concheiro Nine Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2022

Tribunal:
  1. María del Rocío Herrero Vanrell Presidente/a
  2. Carlos Alberto García González Secretario
  3. Sara Nicoli Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Tipo: Tese

Resumo

O obxectivo xeral desta Tese de Doutoramento foi explorar a posibilidade de cargar audiófonos e lentes de contacto con compostos que poidan prever a formación de biopelículas ou abordar as infeccións xa preestablecidas. Para isto, levouse a cabo 1) a preparación por impresión 3D de audiófonos cargados con fármacos empregados no tratamento convencional de infeccións de ouvido, 2) o desenvolvemento de lentes de contacto dotadas de propiedades antibiofilm mediante a combinación de monómeros específicos no entramado polimérico (MPC) e a carga de resveratrol, 3) a optimización de lentes de contacto con MPC e a avaliación da cesión in vivo e a penetración do fármaco nos distintos tecidos do ollo e 4) o deseño de micelas poliméricas cargadas con resveratrol que poidan reforzar os resultados terapéuticos dos sistemas anteriores