Chapter 6: Essential and Omega-3 Fatty Acids in Human Health

  1. Miranda, J.M.
  2. Mondragón, A.C.
  3. Ramirez-Montes, S.
  4. Ibarra, I.S.
  5. Santos, E.M.
  6. Lamas, A.
  7. Sinisterra-Lozaia, L.
  8. Lopez-Santamarina, A.
Colección de libros:
Food Chemistry, Function and Analysis

ISSN: 2398-0664

Ano de publicación: 2022

Volume: 2022-January

Número: 29

Páxinas: 133-161

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1039/9781839165078-00133 GOOGLE SCHOLAR