Denominacións románicas do escaravello ("Geotrupes stercorarius L.")

  1. Mercedes Brea
  2. Elvira Fidalgo
Libro:
Homenaxe a Ramón Lorenzo
  1. Dieter Kremer

Editorial: Galaxia

ISBN: 84-8288-233-3

Ano de publicación: 1998

Volume: 2

Páxinas: 965-976

Tipo: Capítulo de libro