Denominacións románicas do escaravello ("Geotrupes stercorarius L.")

  1. Mercedes Brea López
  2. Elvira Fidalgo Francisco
Libro:
Homenaxe a Ramón Lorenzo
  1. Dieter Kremer

Editorial: Galaxia

ISBN: 84-8288-233-3

Año de publicación: 1998

Volumen: 2

Páginas: 965-976

Tipo: Capítulo de Libro