Denominacións románicas do escaravello ("Geotrupes stercorarius L.")

  1. Mercedes Brea López
  2. Elvira Fidalgo Francisco
Book:
Homenaxe a Ramón Lorenzo
  1. Dieter Kremer

Publisher: Galaxia

ISBN: 84-8288-233-3

Year of publication: 1998

Volume: 2

Pages: 965-976

Type: Book chapter