As novas pautas da distribución da poboación en Galicia

  1. JoséA. Aldrey Vázquez
  2. RubénC. Lois González
  3. José Somoza Medina
Libro:
Avellentamento demográfico e consecuencias socioeconómicas
  1. Fernández Leiceaga, Xoaquín (dir.)

Editorial: Vigo, Edicións Xerais de Galicia, [2000]

ISBN: 84-8302-499-3

Ano de publicación: 2000

Páxinas: 261-314

Tipo: Capítulo de libro