As novas pautas da distribución da poboación en Galicia

  1. JoséA. Aldrey Vázquez
  2. RubénC. Lois González
  3. José Somoza Medina
Book:
Avellentamento demográfico e consecuencias socioeconómicas
  1. Fernández Leiceaga, Xoaquín (dir.)

Publisher: Vigo, Edicións Xerais de Galicia, [2000]

ISBN: 84-8302-499-3

Year of publication: 2000

Pages: 261-314

Type: Book chapter