A realidade política de Galicia nos "Séculos Escuros"

  1. María del Carmen Saavedra Vázquez
Libro:
Historia das historias de Galicia
  1. Dubert García, Isidro (dir.)

Editorial: Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2016

ISBN: 978-84-9121-001-6

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 211-240

Tipo: Capítulo de libro