A realidade política de Galicia nos "Séculos Escuros"

  1. María del Carmen Saavedra Vázquez
Buch:
Historia das historias de Galicia
  1. Dubert García, Isidro (dir.)

Verlag: Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2016

ISBN: 978-84-9121-001-6

Datum der Publikation: 2016

Seiten: 211-240

Art: Buch-Kapitel