Actividades STEAM como garantía do estímulo matemático

  1. Teresa F. Blanco
  2. Alejandro Gorgal Romarís
  3. Cristina Núñez García
Revista:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Ano de publicación: 2021

Título do exemplar: Crear para aprender: STEAM

Número: 80

Páxinas: 24-26

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de educación

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

  • Ano 2021
  • Factor de impacto da revista: 0,030
  • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C4 Posición no ámbito: 203/235

CIRC

  • Ciencias Sociais: C
  • Ciencias Humanas: C

Resumo

En todo proceso de ensino-aprendizaxe das matemáticas adoita predominar a falta de conexión desta ciencia coa realidade. Isto fai que os estudantes presenten un profundo rexeitamento cara ás matemáticas. Traballar o estímulo matemático é importante para aumentar a súa receptividade, algo que se pode conseguir coa metodoloxía STEAM. Neste artigo preséntanse dúas actividades STEAM nas que as matemáticas se traballan de forma contextualizada.