A realidade socioeducativa das escolas nos hospitais do contexto español

  1. Teijeiro Bóo, Yésica
Libro:
A investigación educativa novel en Galicia: realidade e pespectivas
  1. Sotelino Losada, Alexandre (coord.)
  2. Rego-Agraso, Laura (coord.)
  3. Diz López, María Julia (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-16533-04-6

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 135-152

Tipo: Capítulo de libro