A realidade socioeducativa das escolas nos hospitais do contexto español

  1. Yésica Teijeiro Bóo
Book:
A investigación educativa novel en Galicia: realidade e pespectivas
  1. Alexandre Sotelino Losada (coord.)
  2. Laura Rego-Agraso (coord.)
  3. María Julia Diz López (coord.)

Publisher: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-16533-04-6

Year of publication: 2016

Pages: 135-152

Type: Book chapter