A realidade socioeducativa das escolas nos hospitais do contexto español

  1. Yésica Teijeiro Bóo
Buch:
A investigación educativa novel en Galicia: realidade e pespectivas
  1. Alexandre Sotelino Losada (coord.)
  2. Laura Rego-Agraso (coord.)
  3. María Julia Diz López (coord.)

Verlag: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-16533-04-6

Datum der Publikation: 2016

Seiten: 135-152

Art: Buch-Kapitel