Características dos materiais didácticos dixitais elaborados polos concellos

  1. Denébola Álvarez Seoane
Libro:
A Fenda Dixital: TIC, NEAE, Inclusión e Equidade
  1. Gonçalves, Daniela (coord.)
  2. Fernández Rodríguez, Jennifer (coord.)
  3. Castro Rodríguez, María Montserrat (coord.)
  4. Ricoy Lorenzo, María del Carmen (coord.)
  5. Rodríguez Rodríguez, Jesús (coord.)
  6. Cid Fernández, Xosé Manuel (coord.)

Editorial: Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

ISBN: 978-989-99984-1-4

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 255-264

Tipo: Capítulo de libro