Características dos materiais didácticos dixitais elaborados polos concellos

  1. Denébola Álvarez-Seoane
Libro:
A Fenda Dixital: TIC, NEAE, Inclusión e Equidade
  1. Daniela Gonçalves (coord.)
  2. Jennifer Fernández Rodríguez (coord.)
  3. María Montserrat Castro Rodríguez (coord.)
  4. María del Carmen Ricoy Lorenzo (coord.)
  5. Jesús Rodríguez Rodriguez (coord.)
  6. Xosé Manuel Cid Fernández (coord.)

Editorial: Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

ISBN: 978-989-99984-1-4

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 255-264

Tipo: Capítulo de libro