Características dos materiais didácticos dixitais elaborados polos concellos

  1. Denébola Álvarez-Seoane
Book:
A Fenda Dixital: TIC, NEAE, Inclusión e Equidade
  1. Daniela Gonçalves (coord.)
  2. Jennifer Fernández Rodríguez (coord.)
  3. María Montserrat Castro Rodríguez (coord.)
  4. María del Carmen Ricoy Lorenzo (coord.)
  5. Jesús Rodríguez Rodriguez (coord.)
  6. Xosé Manuel Cid Fernández (coord.)

Publisher: Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

ISBN: 978-989-99984-1-4

Year of publication: 2018

Pages: 255-264

Type: Book chapter