Propostas de probabilidade e estatística para a educación infantil no marco da metodoloxía realista

  1. Salgado Somoza, María 1
  2. Salinas Portugal, Mª Jesús 1
  3. González Sequeiros, Pablo 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela, Didáctica das Ciencias Experimentais.
Revista:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Ano de publicación: 2015

Título do exemplar: XXVIII CONGRESO DE ENCIGA

Ano: 28

Número: 81

Páxinas: 115-116

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Boletín das ciencias