Propostas de probabilidade e estatística para a educación infantil no marco da metodoloxía realista

  1. Salgado Somoza, María 1
  2. Salinas Portugal, Mª Jesús 1
  3. González Sequeiros, Pablo 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela, Didáctica das Ciencias Experimentais.
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2015

Issue Title: XXVIII CONGRESO DE ENCIGA

Year: 28

Issue: 81

Pages: 115-116

Type: Article

More publications in: Boletín das ciencias