Propostas de probabilidade e estatística para a educación infantil no marco da metodoloxía realista

  1. Salgado Somoza, María 1
  2. Salinas Portugal, Mª Jesús 1
  3. González Sequeiros, Pablo 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela, Didáctica das Ciencias Experimentais.
Zeitschrift:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Datum der Publikation: 2015

Titel der Ausgabe: XXVIII CONGRESO DE ENCIGA

Jahr: 28

Nummer: 81

Seiten: 115-116

Art: Artikel

Andere Publikationen in: Boletín das ciencias