El complemento predicativo del complemento directo en español

  1. María José Rodríguez Espiñeira
Dirixida por:
  1. Guillermo Rojo Sánchez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1989

Departamento:
  1. Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral

Tipo: Tese