A fraseodidáctica e o Marco europeo común de referencia para as linguas

  1. González Rey, María Isabel
Revista:
Cadernos de fraseoloxía galega
  1. Ferro Ruibal, Xesús (dir.)

ISSN: 1698-7861

Ano de publicación: 2006

Número: 8

Páxinas: 123-146

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Cadernos de fraseoloxía galega

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 8 (25-02-2024)

CIRC

  • Ciencias Humanas: C

Resumo

O Marco europeo común de referencia para as linguas representa un primeiro avance para a didáctica das expresións fixas, ao incluílas como elementos obrigatorios de estudo, ao mesmo título ca o resto dos elementos da lingua que se quere aprender. Porén, o texto comunitario non deixa de mostrar lagoas teóricas que impiden unha posta en práctica eficaz. Estas deben de ser remediadas dende a fraseodidáctica, como campo de autoridade recoñecido nesta materia