Revisións das actitudes lingüísticas da mocidade galegaresultados dunha achega indirecta e cualitativa

  1. Manuel González González
  2. Modesto Aníbal Rodríguez Neira
  3. Hakan Casares Berg
  4. Xaquín Loredo Gutiérrez
  5. Isabel Suárez Fernández
  6. Xosé Antonio Fernández Salgado
Revista:
Cadernos de lingua

ISSN: 1130-5924

Año de publicación: 2003

Número: 25

Páginas: 63-74

Tipo: Artículo

DOI: 10.32766/CDL.25.71 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Otras publicaciones en: Cadernos de lingua

Indicadores

CIRC

  • Ciencias Humanas: D