Revisións das actitudes lingüísticas da mocidade galegaresultados dunha achega indirecta e cualitativa

  1. Manuel González González
  2. Modesto Aníbal Rodríguez Neira
  3. Hakan Casares Berg
  4. Xaquín Loredo Gutiérrez
  5. Isabel Suárez Fernández
  6. Xosé Antonio Fernández Salgado
Journal:
Cadernos de lingua

ISSN: 1130-5924

Year of publication: 2003

Issue: 25

Pages: 63-74

Type: Article

DOI: 10.32766/CDL.25.71 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

More publications in: Cadernos de lingua

Metrics

CIRC

  • Human Sciences: D