Revisións das actitudes lingüísticas da mocidade galegaresultados dunha achega indirecta e cualitativa

  1. González González, Manuel
  2. Rodríguez Neira, Modesto Aníbal
  3. Casares Berg, Hakan
  4. Loredo Gutiérrez, Xaquín
  5. Suárez Fernández, Isabel
  6. Fernández Salgado, Xosé Antonio
Journal:
Cadernos de lingua

ISSN: 1130-5924

Year of publication: 2003

Issue: 25

Pages: 63-74

Type: Article

DOI: 10.32766/CDL.25.71 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

More publications in: Cadernos de lingua