Revisións das actitudes lingüísticas da mocidade galegaresultados dunha achega indirecta e cualitativa

  1. Manuel González González
  2. Modesto Aníbal Rodríguez Neira
  3. Hakan Casares Berg
  4. Xaquín Loredo Gutiérrez
  5. Isabel Suárez Fernández
  6. Xosé Antonio Fernández Salgado
Zeitschrift:
Cadernos de lingua

ISSN: 1130-5924

Datum der Publikation: 2003

Nummer: 25

Seiten: 63-74

Art: Artikel

DOI: 10.32766/CDL.25.71 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Andere Publikationen in: Cadernos de lingua

Indikatoren

CIRC

  • Humanwissenschaften: D