Revisións das actitudes lingüísticas da mocidade galegaresultados dunha achega indirecta e cualitativa

  1. González González, Manuel
  2. Rodríguez Neira, Modesto Aníbal
  3. Casares Berg, Hakan
  4. Loredo Gutiérrez, Xaquín
  5. Suárez Fernández, Isabel
  6. Fernández Salgado, Xosé Antonio
Zeitschrift:
Cadernos de lingua

ISSN: 1130-5924

Datum der Publikation: 2003

Nummer: 25

Seiten: 63-74

Art: Artikel

DOI: 10.32766/CDL.25.71 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Andere Publikationen in: Cadernos de lingua