Augusto Assíaun liberal polo mundo

  1. Pousa Estévez, Xosé Ramón
Libro:
Xornalistas con opinión II: 20 biografías
  1. Aneiros Díaz, Rosa (ed. lit.)
  2. López García, Xosé (ed. lit.)
  3. Freixanes, Víctor F. (ed. lit.)

Editorial: Galaxia ; Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-9865-338-0

Año de publicación: 2010

Páginas: 251-273

Tipo: Capítulo de Libro